• จากล้านเป็นร้อยล้าน สะสมประสบการณ์จริง เราพร้อมแล้ว ที่จะพัฒนาธุรกิจของท่าน
 • 098 426 4345

  Line : kcdevth

 • 324 หมู่ 20 ต.ยางตลาด

  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120

 • จันทร์ - อาทิตย์ 8:00 - 17:00

  เปิดบริการทุกวัน

รับวางระบบจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศ ที่ปรึกษาการวางระบบขายร้านวัสดุก่อสร้าง ที่ปรึกษา วางระบบงาน ออกแบบ ปรับปรุง ตกแต่ง จัดระบบร้านขายวัสดุก่อสร้างครบวงจร ปรับปรุงร้าน (Renovate) อบรมระบบร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศ

วางแผนการเงินและเขียนแผนธุรกิจ

เตรียมข้อมูลด้านแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรม วิศวกรรม งบประมาณก่อสร้าง แผนการเงิน และแผนธุรกิจ ความเป็นไปได้โครงการ และข้อมูลต่าง ๆ เสนอสถาบันการเงินขอสินเชื่อ.

อ่านต่อ ›

งานปรับปรุงร้านวัสดุก่อสร้าง (Renovate) เพื่อเป็นร้านสมัยใหม่ (Modern Trade)

การให้คำปรึกษา (Consult) พร้อม ดำเนินการให้เกิดผล (Implement) สำหรับ ผู้ที่สนใจปรับปรุงร้านที่มีอยู่แล้ว (Renovate) ได้แก่ การปรับปรุงการตกแต่งหน้ากากร้าน (facade) และการปรับปรุงภายในโชว์รูม

อ่านต่อ ›

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Request a Quote

ให้คำปรึกษา
แนะนำ ในการจัดทำร้านวัสดุก่อสร้าง

การให้คำปรึกษา (Consult) พร้อม ดำเนินการให้เกิดผล (Implement) สำหรับ ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจร้านวัสดุก่อสร้าง (Set up) โดยที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจนี้มาก่อน ตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการออกแบบร้าน การให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้างร้าน รวมไปถึง การวางระบบงานต่างๆ ของร้านวัสดุก่อสร้าง เช่น การวางระบบงานขาย, การจัดซื้อสินค้า, งานคลังสินค้า, งานจัดส่งสินค้า, งานด้านการตลาด, งานบัญชี-การเงิน, งานสารสนเทศ, งานบริหารบุคคล เป็นต้น กล่าวคือ “จากที่ดินว่างเปล่า จนเป็นร้านวัสดุก่อสร้าง”

การวางแปลนพื้นที่ขายภายในโชว์รูม
(Plan Store Layout)

เป็นการวางผังพื้นที่ขายภายในโชว์รูม เพื่อให้ใช้พื้นที่ได้เกิดประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์ของร้าน เช่น กลุ่มสินค้าอะไรควรจะอยู่ตำแหน่งไหน, พื้นที่สำหรับการทำโปรโมชั่นควรอยู่ที่ใด, การวางพื้นที่ขายเพื่อสามารถสร้างรายได้สูงสุดต่อตารางเมตร รวมไปถึงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

งานออกแบบเขียนแบบ
ภายใน-ภายนอกร้านวัสดุก่อสร้าง บ้าน อาคาร รีสอร์ท โรงแรม และอพาร์ทเม้นท์

เป็นงานออกแบบภายในและภายนอกโชว์รูม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ในรูปแบบภาพ 3D Perspective พร้อมทั้งการกำหนดรายละเอียดวัสดุในการผลิตตามแบบ ซึ่งจะสามารถนำไปให้ทางช่างหรือผู้รับเหมาประเมินราคาและดำเนินการตามแบบได้

รับเหมาก่อสร้าง

การวางแปลนพื้นที่ขายภายในโชว์รูม

งานปรับปรุงร้านวัสดุก่อสร้าง (Renovate) เพื่อให้เป็นร้านสมัยใหม่ (Modern Trade)

การให้คำปรึกษา (Consult) พร้อม ดำเนินการให้เกิดผล (Implement) สำหรับ ผู้ที่สนใจปรับปรุงร้านที่มีอยู่แล้ว (Renovate) เพื่อให้เป็นร้านวัสดุก่อสร้างรูปแบบใหม่ให้มีความทันสมัย (Modern Trade) มีระบบการจัดการที่ดี สามารถตอบสนองลูกค้าที่มาใช้บริการในยุคสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง อันจะนำไปสู่การเพิ่มยอดขาย, การมีระบบการจัดการร้านที่ดีกว่าเดิม และการปรับรูปลักษณ์ทั้งภายนอกและภายในของร้านให้มีความทันสมัยมากขึ้น

พัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับร้านวัสดุก่อสร้าง

เป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในตำแหน่งงานต่างๆ ภายในร้านวัสดุก่อสร้าง ให้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากบุคลากรคือ ทรัพยากรที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านยอดขายและผลกำไร เช่น กฎพื้นฐานสำหรับการขาย, สิ่งที่นักขายควรรู้, การสำเสนอการขาย, เทคนิคการปิดการขาย, การบริการอย่างไรให้ประทับใจ, การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า, การขจัดข้อโต้แย้ง, การสรุปการขาย, การติดตามงานขาย, การพัฒนาทักษะสำคัญของคลังสินค้า, สิ่งที่จัดซื้อควรรู้, การทำงานเป็นทีม, การสื่อสารภายในองค์กร และหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย

การวางระบบขาย ระบบงานบริหารจัดการ สำหรับร้านวัสดุก่อสร้าง

เป็นกระบวนการวางระบบงานขายแบบใหม่ มาใช้ในทุกช่องทางขาย ไม่ว่าจะเป็น การขายเงินสดหน้าร้าน, การขายเครดิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความรวดเร็วมีขั้นตอนที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ง่าย ลูกค้ามีความพึงพอใจในการเข้ามาซื้อสินค้า รวมไปถึงการวางระบบการบริหารจัดการร้านวัสดุก่อสร้าง ตั้งแต่การจัดซื้อสินค้า, การรับสินค้าเข้าร้าน, การทำบาร์โค๊ดสินค้า, การจำหน่ายสินค้าออกไป, การรับเปลี่ยนรับคืนสินค้า, การตรวจนับสต็อก สินค้า รวมไปถึงการวางมาตรฐานการทำงานสำหรับหน่วยงานต่างๆ สำหรับร้านวัสดุก่อสร้าง

ปรับปรุงร้านวัสดุ,ตกแต่งร้านวัสดุ,วางระบบร้านวัสดุก่อสร้าง,ทำร้านวัสดุก่อสร้าง,รับสร้างบ้าน,จัดร้านวัสดุก่อสร้าง,ออกแบบร้านวัสดุก่อสร้าง,เขียนแบบ,ปรึกษาร้่านวัสดุก่อสร้าง
วางระบบร้านวัสดุก่อสร้าง | ทำร้านวัสดุก่อสร้าง | รับสร้างบ้าน | จัดร้านวัสดุก่อสร้าง | ออกแบบร้านวัสดุก่อสร้าง | เขียนแบบ | ปรึกษาร้่านวัสดุก่อสร้าง

ตัวอย่างผลงาน Size S-Extra

เราพร้อมแล้ว ที่จะพัฒนาธุรกิจของท่าน ให้เติบโต “อย่างมั่นคง และยั่งยืน”ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ผลงานล่าสุด

จากล้านเป็นร้อยล้าน สะสมประสบการณ์จริง เราพร้อมแล้ว ที่จะพัฒนาธุรกิจของท่าน ให้เติบโต

งานฝึกอบรม

พัฒนาบุคลากรภายในองค์กร-หน่วยงาน-ราชการ / ร้านวัสดุก่อสร้าง

ตัวอย่างงานอบรม

Partner :

 • ปรับปรุงร้านวัสดุ,ตกแต่งร้านวัสดุ,วางระบบร้านวัสดุก่อสร้าง,ทำร้านวัสดุก่อสร้าง,รับสร้างบ้าน,จัดร้านวัสดุก่อสร้าง,ออกแบบร้านวัสดุก่อสร้าง,เขียนแบบ,ปรึกษาร้่านวัสดุก่อสร้าง
 • ปรับปรุงร้านวัสดุ,ตกแต่งร้านวัสดุ,วางระบบร้านวัสดุก่อสร้าง,ทำร้านวัสดุก่อสร้าง,รับสร้างบ้าน,จัดร้านวัสดุก่อสร้าง,ออกแบบร้านวัสดุก่อสร้าง,เขียนแบบ,ปรึกษาร้่านวัสดุก่อสร้าง
 • ปรับปรุงร้านวัสดุ,ตกแต่งร้านวัสดุ,วางระบบร้านวัสดุก่อสร้าง,ทำร้านวัสดุก่อสร้าง,รับสร้างบ้าน,จัดร้านวัสดุก่อสร้าง,ออกแบบร้านวัสดุก่อสร้าง,เขียนแบบ,ปรึกษาร้่านวัสดุก่อสร้าง
 • ปรับปรุงร้านวัสดุ,ตกแต่งร้านวัสดุ,วางระบบร้านวัสดุก่อสร้าง,ทำร้านวัสดุก่อสร้าง,รับสร้างบ้าน,จัดร้านวัสดุก่อสร้าง,ออกแบบร้านวัสดุก่อสร้าง,เขียนแบบ,ปรึกษาร้่านวัสดุก่อสร้าง
 • ปรับปรุงร้านวัสดุ,ตกแต่งร้านวัสดุ,วางระบบร้านวัสดุก่อสร้าง,ทำร้านวัสดุก่อสร้าง,รับสร้างบ้าน,จัดร้านวัสดุก่อสร้าง,ออกแบบร้านวัสดุก่อสร้าง,เขียนแบบ,ปรึกษาร้่านวัสดุก่อสร้าง
 • ปรับปรุงร้านวัสดุ,ตกแต่งร้านวัสดุ,วางระบบร้านวัสดุก่อสร้าง,ทำร้านวัสดุก่อสร้าง,รับสร้างบ้าน,จัดร้านวัสดุก่อสร้าง,ออกแบบร้านวัสดุก่อสร้าง,เขียนแบบ,ปรึกษาร้่านวัสดุก่อสร้าง

ขยายความ

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

อย่าลังเลที่จะติดต่อเราและหาแนวทางแก้ไข